Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (Mã chứng khoán: COM) công bố thông tin kết quả giao dịch cổ phiếu COM của hai cổ đông nội bộ Công ty là Ông Lê Tấn Thương - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty; và Ông Phạm Công Quyền - Giám đốc Tài chính.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (Mã chứng khoán: COM) công bố thông tin đăng ký giao dịch cổ phiếu COM của hai cổ đông nội bộ Công ty là Ông Lê Tấn Thương - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty; và Ông Phạm Công Quyền - Giám đốc Tài chính.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) xin thông báo về việc thay đổi số lượng cổ phiếu biểu quyết đang lưu hành đến ngày 10/6/2014 như sau:

Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) thông báo đã mua 144,000 cp CTCP Vật tư Xăng Dầu (HOSE: COM), nâng sở hữu lên thành 5,788,170 cp COM, chiếm tỷ lệ 42.09% vốn kể từ ngày 29/05.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) xin công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ. Theo đó, dự kiến từ ngày 22/5/2014 đến 20/6/2014, COMECO sẽ bán toàn bộ số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ là: 369.753 cổ phiếu cho 02 cổ đông chiến lược là PV Oil và Saigon Petro theo tỷ lệ mà 2 cổ đông này sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 11/3/2014.

Từ ngày 11/03 đến 08/04, Công ty TNHH MTV Dầu khí TPHCM (Saigon Petro) đã mua 164,610 cp CTCP Vật tư Xăng dầu (HOSE: COM) trong tổng số đăng ký 250,000 cp, tăng nắm giữ lên 4,739,240 cp, chiếm tỷ lệ 34.47%.

Công ty TNHH MTV Dầu khí Tp.Hồ Chí Minh (Saigon Petro) thông báo đăng ký mua 250,000 cp CTCP Vật tư Xăng Dầu (HOSE: COM) từ ngày 11/03 đến 09/04 để tăng tỷ lệ sở hữu.

Cụ thể, trước khi chào mua, PV Oil đang nắm giữ 5.644.170 cp COM (tương đương 39,97% VĐL). Số lượng dự kiến thực hiện chào mua là: 1.100.000 cp (tương đương 7,79 % VĐL). Mức giá chào mua là 33.000 đồng/cp. Thời điểm chào mua và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua là từ ngày 03/03 đến 03/4/2014. Hình thức giao dịch thỏa thuận.

Từ ngày 13/12/2013 đến 11/01/2014, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) đã mua được 474,260 cp CTCP Vật Tư Xăng Dầu (HOSE: COM), nâng sở hữu lên thành 41.05% vốn, tương đương 5,644,170 cp COM.

Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) vừa thông báo đính chính nâng sở hữu lên sở hữu 37.37% CTCP Vật tư Xăng Dầu (HOSE: COM) thay vì thông báo trước đó nâng sở hữu lên 37.36% kể từ ngày 21/03.

Page 1 of 5First   Previous   [1]  2  3  4  5  Next   Last