Cơ hội nghề nghiệp

Với hơn 30 năm hình thành và phát triển, COMECO trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu về kinh doanh xăng dầu với tốc độ tăng trưởng bình quân sau hơn 9 năm cổ phần hóa luôn đạt mức trên 30%/năm.

Đi cùng với sự phát triển lớn mạnh, chúng tôi luôn hiểu rằng con người là tài sản quý giá nhất của một doanh nghiệp và là yếu tố quyết định đến sự phát triển và thành công của chúng tôi. Sự đa dạng về sản phẩm, dịch vụ và mạng lưới bán lẻ xăng dầu không ngừng được mở rộng luôn cung cấp những cơ hội nghề nghiệp dồi dào cùng cơ hội nâng cao năng lực chuyên môn và sự thăng tiến cho các bạn.

Chúng tôi luôn sẵn sàng đón chào các bạn để trở thành một phần của đại gia đình COMECO, và hãy cùng chúng tôi chung hưởng sự thành công trong việc xây dựng những thành công cho chính bạn.