Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Tp.HCM (Saigon Petro) vừa thông báo giao dịch cổ phiếu COM của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) (mã COM-HOSE).

Tổng Công Ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – Công ty TNHH MTV (SAMCO) không còn là cổ đông lớn của Công Ty CP Vật tư - Xăng dầu (COMECO) khi bán 392.320 CP vào ngày 26/5/2011.

Sàn HOSE vừa thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) (mã COM-HOSE) như sau:

Công ty CP Vật tư - Xăng dầu (COMECO) - (HoSE: COM) xin trả lời đề nghị chào mua công khai 330.260 cổ phiếu COM của Saigon Petro.

Công ty CP Vật tư - Xăng dầu (COMECO), mã chứng khoán COM thông báo đến quý cổ đông về việc Saigon Petro chào mua công khai 330.260 CP COM với giá chào mua 33.600 đồng/CP. Thời gian thực hiện từ ngày 10/6/2011 đến ngày 10/7/2011.

Công ty CP Vật tư - Xăng dầu (COMECO), mã chứng khoán COM xin trả lời đề nghị chào mua công khai 1.5 triệu cổ phiếu COM của PV Oil như sau:

Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH Một Thành Viên (PV OIL) thông báo đăng ký chào mua công khai 1,5 triệu cổ phiếu COM với giá chào mua 33.600 đồng/cổ phần, bắt đầu từ ngày 26/4/2011 đến ngày 07/6/2011.

Công ty TNHH MTV Dầu khí TPHCM (Saigon Petro) đính chính thông báo giao dịch cổ phiếu COM ngày 3/3/2011 như sau:

Công ty TNHH MTV Dầu khí TPHCM (Saigon Petro) thông báo mua cổ phiếu COM của CTCP Vật tư Xăng dầu.

Sở GDCK TPHCM (HOSE) thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) với tư cách cổ đông lớn Công ty CP Vật tư - Xăng dầu (COMECO) (HOSE: COM).

Page 3 of 5First   Previous   1  2  [3]  4  5  Next   Last