Công ty TNHH MTV Dầu khí Tp.Hồ Chí Minh (Saigon Petro) thông báo đã mua được 211,300 cp COM của Công ty CP Vật tư - Xăng Dầu COMECO) trong tổng 400,000 cp đăng ký mua, nâng tỷ lệ sở hữu lên 33.09%.

Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đính chính về thông tin đã công bố vào ngày 20/08/2012 về giao dịch cổ phiếu COM của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (HOSE: COM).

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn thuộc Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng Dầu (mã CK COM).

Từ ngày 10/09 đến ngày 20/09, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) đã mua 175.000 cp của Công ty CP Vật tư - Xăng dầu (HOSE: COM).

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng Dầu (COMECO) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn đồng thời là tổ chức có liên quan Tổng Công ty Dầu Việt (PV OIL) đăng ký mua thêm 175,000 cp COM để tăng sở hữu từ 34.77% lên 36.04%.

Công ty Dầu khi TPHCM (Saigon Petro), cổ đông lớn, đồng thời là tổ chức liên quan đến Thành viên HĐQT CTCP Vật tư Xăng Dầu (HOSE: COM) thông báo sẽ tiếp tục mua thêm 800,000 cp COM từ 23/08 đến 21/09 để tăng tỷ lệ sở hữu.

Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Tp.HCM (Saigon Petro) vừa thông báo giao dịch cổ phiếu COM của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) (mã COM-HOSE).

Tổng Công Ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – Công ty TNHH MTV (SAMCO) không còn là cổ đông lớn của Công Ty CP Vật tư - Xăng dầu (COMECO) khi bán 392.320 CP vào ngày 26/5/2011.

Sàn HOSE vừa thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) (mã COM-HOSE) như sau:

Công ty CP Vật tư - Xăng dầu (COMECO) - (HoSE: COM) xin trả lời đề nghị chào mua công khai 330.260 cổ phiếu COM của Saigon Petro.

Page 3 of 5First   Previous   1  2  [3]  4  5  Next   Last