Friday, 21/01/2022
Huân chương Độc lập hạng III
Giấy chứng nhận ISO 9001:2015
Tài liệu hỗ trợ khi sử dụng xăng sinh học E5
Đang Online
People Online People Online:
Visitors Visitors: 24
Members Members: 0
Total Total: 24

Hệ thống CNXD
Thống kê truy cập
Cổ phiếu COM

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (Mã chứng khoán: COM) công bố kết quả giao dịch cổ phiếu COM của Ông Phạm Văn Khoa, Phó Tổng Giám đốc Công ty. Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua: 4.400 cp. Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.900 cp. Tổng số lượng cổ phiếu đang nắm giữ sau giao dịch: 2.500 cp. Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 19/01/2022 thông qua khớp lệnh qua sàn.

Ngày 08/01/2022, Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) đã tổ chức Lễ tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm 2022; và Hội nghị Người lao động. Buổi lễ để Ban lãnh đạo và người lao động cùng nhìn lại kết quả hoạt động trong năm vừa qua, báo cáo các thuận lợi, khó khăn tác động để đề ra các giải pháp phù hợp nhằm đẩy mạnh hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đặt ra trong năm tiếp theo.