Công bố kết quả giao dịch cổ phiếu COM của lãnh đạo chủ chốt COMECO

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (Mã chứng khoán: COM) công bố thông tin kết quả giao dịch cổ phiếu COM của hai cổ đông nội bộ Công ty là Ông Lê Tấn Thương - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty; và Ông Phạm Công Quyền - Giám đốc Tài chính.