Công ty CP Vật tư - Xăng dầu (COMECO), mã chứng khoán COM báo cáo đã mua 58.000 cổ phiếu quỹ thưởng cho CB-CNV, chi tiết như sau:

Công ty CP Vật tư – Xăng dầu (COMECO), mã chứng khoán COM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn.

Công ty CP Vật tư - Xăng dầu (COMECO), mã chứng khoán COM xin thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ như sau:

Kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu (MCK: COM).

Nếu giao dịch mua cổ phiếu lần này thực hiện thành công, COM sẽ có tổng cộng 449.715 cổ phiếu quỹ.

Công ty CP Vật tư – Xăng dầu (COMECO) Thông báo mua cổ phiếu quỹ với nội dung như sau:

Công ty Cổ phần Vật Tư – Xăng Dầu (COMECO) báo cáo kết quả việc mua cổ phiếu quỹ với nội dung như sau:

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) đã mua ròng hơn 80.000 cổ phiếu COM

Page 5 of 5First   Previous   1  2  3  4  [5]  Next   Last