Thông báo kết quả chào bán cổ phần của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu tại Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam

Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu thông báo kết quả chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu đầu tư tại Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam được tổ chức vào ngày 16/05/2022 như sau:

1. Tổ chức chuyển nhượng vốn: Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu.

2. Công ty có cổ phiếu được chuyển nhượng vốn: Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam.

3. Số lô cổ phần đưa ra chào bán: 01 lô cổ phần, tương ứng với 1.000.000 cổ phần.

4. Giá khởi điểm: 15.294.000.000 đồng/01 lô cổ phần.

5. Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia chào bán: 02 nhà đầu tư (tổ chức trong nước).

6. Tổng số lượng lô cổ phần đăng ký mua tham dự hợp lệ: 02 lô cổ phần.

7. Tổng số phiếu tham dự hợp lệ: 02 phiếu.

8. Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 02 lô cổ phần.

9. Giá đặt mua cao nhất: 15.304.000.000 đồng/01 lô cổ phần.

10. Giá đặt mua thấp nhất:15.294.000.000 đồng/01 lô cổ phần.

11. Giá trúng thành công: 15.304.000.000 đồng/01 lô cổ phần.

12. Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 01 nhà đầu tư (tổ chức trong nước).

13. Tổng số lượng cổ phần bán được: 1.000.000 cổ phần.

Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của nhà đầu tư nước ngoài: 0 cổ phần

14. Tổng giá trị cổ phần bán được: 15.304.000.000 đồng.

15. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 17/05/2022 đến ngày 04/07/2022 (từ 8h30 đến 16h00 trong các ngày làm việc).

Trân trọng thông báo./.