Từ ngày 11/03 đến 08/04, Công ty TNHH MTV Dầu khí TPHCM (Saigon Petro) đã mua 164,610 cp CTCP Vật tư Xăng dầu (HOSE: COM) trong tổng số đăng ký 250,000 cp, tăng nắm giữ lên 4,739,240 cp, chiếm tỷ lệ 34.47%.

Công ty TNHH MTV Dầu khí Tp.Hồ Chí Minh (Saigon Petro) thông báo đăng ký mua 250,000 cp CTCP Vật tư Xăng Dầu (HOSE: COM) từ ngày 11/03 đến 09/04 để tăng tỷ lệ sở hữu.

Cụ thể, trước khi chào mua, PV Oil đang nắm giữ 5.644.170 cp COM (tương đương 39,97% VĐL). Số lượng dự kiến thực hiện chào mua là: 1.100.000 cp (tương đương 7,79 % VĐL). Mức giá chào mua là 33.000 đồng/cp. Thời điểm chào mua và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua là từ ngày 03/03 đến 03/4/2014. Hình thức giao dịch thỏa thuận.

Từ ngày 13/12/2013 đến 11/01/2014, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) đã mua được 474,260 cp CTCP Vật Tư Xăng Dầu (HOSE: COM), nâng sở hữu lên thành 41.05% vốn, tương đương 5,644,170 cp COM.

Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) vừa thông báo đính chính nâng sở hữu lên sở hữu 37.37% CTCP Vật tư Xăng Dầu (HOSE: COM) thay vì thông báo trước đó nâng sở hữu lên 37.36% kể từ ngày 21/03.

Ông Huỳnh Nguyên Triệu - Phó Tổng Giám đốc CTCP Vật tư Xăng dầu (HOSE: COM) đăng ký bán 15,000 cp từ ngày 25/03 đến 23/04 để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Công ty TNHH MTV Dầu khí Tp.Hồ Chí Minh (Saigon Petro) đăng ký mua 300,000 cp CTCP Vật tư Xăng Dầu (HOSE: COM) từ ngày 18/03 đến 16/04 để tăng tỷ lệ sở hữu lên 35.28%.

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) đăng ký mua thêm cổ phiếu COM của Công ty cổ phần Vật tư Xăng dầu (mã COM - HOSE).

Công ty Cổ phần Vật tư Xăng Dầu (mã COM - HOSE) vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn đồng thời là tổ chức có liên quan Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil).

Công ty Cổ phần Vật tư xăng dầu (mã COM-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến nội bộ Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil).

Page 2 of 5First   Previous   1  [2]  3  4  5  Next   Last