Công ty TNHH MTV Dầu khí Tp.Hồ Chí Minh (Saigon Petro) đăng ký mua 300,000 cp CTCP Vật tư Xăng Dầu (HOSE: COM) từ ngày 18/03 đến 16/04 để tăng tỷ lệ sở hữu lên 35.28%.

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) đăng ký mua thêm cổ phiếu COM của Công ty cổ phần Vật tư Xăng dầu (mã COM - HOSE).

Công ty Cổ phần Vật tư Xăng Dầu (mã COM - HOSE) vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn đồng thời là tổ chức có liên quan Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil).

Công ty Cổ phần Vật tư xăng dầu (mã COM-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến nội bộ Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil).

Công ty TNHH MTV Dầu khí Tp.Hồ Chí Minh (Saigon Petro) thông báo đã mua được 211,300 cp COM của Công ty CP Vật tư - Xăng Dầu COMECO) trong tổng 400,000 cp đăng ký mua, nâng tỷ lệ sở hữu lên 33.09%.

Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đính chính về thông tin đã công bố vào ngày 20/08/2012 về giao dịch cổ phiếu COM của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (HOSE: COM).

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn thuộc Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng Dầu (mã CK COM).

Từ ngày 10/09 đến ngày 20/09, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) đã mua 175.000 cp của Công ty CP Vật tư - Xăng dầu (HOSE: COM).

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng Dầu (COMECO) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn đồng thời là tổ chức có liên quan Tổng Công ty Dầu Việt (PV OIL) đăng ký mua thêm 175,000 cp COM để tăng sở hữu từ 34.77% lên 36.04%.

Công ty Dầu khi TPHCM (Saigon Petro), cổ đông lớn, đồng thời là tổ chức liên quan đến Thành viên HĐQT CTCP Vật tư Xăng Dầu (HOSE: COM) thông báo sẽ tiếp tục mua thêm 800,000 cp COM từ 23/08 đến 21/09 để tăng tỷ lệ sở hữu.

Page 2 of 5First   Previous   1  [2]  3  4  5  Next   Last