Thông báo giao dịch cổ phiếu COM của cổ đông nội bộ

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (Mã chứng khoán: COM) công bố thông tin đăng ký giao dịch cổ phiếu COM của Ông Lê Tấn Thương, UV.HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 cp. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 07/01/2022 đến ngày 05/02/2022.