Công ty CP Vật tư - Xăng dầu (COMECO), mã chứng khoán COM thông báo đến quý cổ đông về việc Saigon Petro chào mua công khai 330.260 CP COM với giá chào mua 33.600 đồng/CP. Thời gian thực hiện từ ngày 10/6/2011 đến ngày 10/7/2011.

Công ty CP Vật tư - Xăng dầu (COMECO), mã chứng khoán COM xin trả lời đề nghị chào mua công khai 1.5 triệu cổ phiếu COM của PV Oil như sau:

Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH Một Thành Viên (PV OIL) thông báo đăng ký chào mua công khai 1,5 triệu cổ phiếu COM với giá chào mua 33.600 đồng/cổ phần, bắt đầu từ ngày 26/4/2011 đến ngày 07/6/2011.

Công ty TNHH MTV Dầu khí TPHCM (Saigon Petro) đính chính thông báo giao dịch cổ phiếu COM ngày 3/3/2011 như sau:

Công ty TNHH MTV Dầu khí TPHCM (Saigon Petro) thông báo mua cổ phiếu COM của CTCP Vật tư Xăng dầu.

Sở GDCK TPHCM (HOSE) thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) với tư cách cổ đông lớn Công ty CP Vật tư - Xăng dầu (COMECO) (HOSE: COM).

Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) thông báo đăng ký mua thêm 80.000 CP COM. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 27/9/2010 đến 27/10/2010.

Ngày 23/9/2010, Công ty TNHH MTV Dầu khí TPHCM ra Thông báo đăng ký mua 200.000 CP COM, thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 30/9/2010 đến ngày 30/11/2010.

Công ty CP Vật tư - Xăng dầu (COMECO), mã chứng khoán COM thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm theo Công văn số 847/TB-SGDHCM của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM như sau:

Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) thông báo đã mua thêm 116.770 CP COM, nâng tổng số lượng và tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là: 2.295.870 CP, chiếm 24,07% vốn điều lệ.

Page 4 of 5First   Previous   1  2  3  [4]  5  Next   Last