Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) thông báo đăng ký mua thêm 80.000 CP COM. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 27/9/2010 đến 27/10/2010.

Ngày 23/9/2010, Công ty TNHH MTV Dầu khí TPHCM ra Thông báo đăng ký mua 200.000 CP COM, thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 30/9/2010 đến ngày 30/11/2010.

Công ty CP Vật tư - Xăng dầu (COMECO), mã chứng khoán COM thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm theo Công văn số 847/TB-SGDHCM của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM như sau:

Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) thông báo đã mua thêm 116.770 CP COM, nâng tổng số lượng và tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là: 2.295.870 CP, chiếm 24,07% vốn điều lệ.

Công ty CP Vật tư - Xăng dầu (COMECO), mã chứng khoán COM báo cáo đã mua 58.000 cổ phiếu quỹ thưởng cho CB-CNV, chi tiết như sau:

Công ty CP Vật tư – Xăng dầu (COMECO), mã chứng khoán COM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn.

Công ty CP Vật tư - Xăng dầu (COMECO), mã chứng khoán COM xin thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ như sau:

Kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu (MCK: COM).

Nếu giao dịch mua cổ phiếu lần này thực hiện thành công, COM sẽ có tổng cộng 449.715 cổ phiếu quỹ.

Công ty CP Vật tư – Xăng dầu (COMECO) Thông báo mua cổ phiếu quỹ với nội dung như sau:

Page 4 of 5First   Previous   1  2  3  [4]  5  Next   Last