Thông báo giao dịch cổ phiếu COM của cổ đông nội bộ

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (Mã chứng khoán: COM) công bố thông tin đăng ký giao dịch cổ phiếu COM của Ông Phạm Văn Khoa, Phó Tổng Giám đốc Công ty. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 4.400 cp. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 20/12/2021 đến ngày 19/01/2022.