Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu COM của Ông Lê Tấn Thương

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (Mã chứng khoán: COM) công bố kết quả giao dịch cổ phiếu COM của Ông Lê Tấn Thương, UV.HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty. Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua: 10.000 cp. Số lượng cổ phiếu đã mua: 10.000 cp. Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 07/01/2022 thông qua khớp lệnh qua sàn.