Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu COM của cổ đông nội bộ

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (Mã chứng khoán: COM) công bố kết quả giao dịch cổ phiếu COM của Ông Phạm Văn Khoa, Phó Tổng Giám đốc Công ty. Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua: 4.400 cp. Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.900 cp. Tổng số lượng cổ phiếu đang nắm giữ sau giao dịch: 2.500 cp. Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 19/01/2022 thông qua khớp lệnh qua sàn.