Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (Mã chứng khoán: COM) công bố kết quả giao dịch cổ phiếu COM của Ông Phạm Văn Khoa, Phó Tổng Giám đốc Công ty. Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua: 4.400 cp. Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.900 cp. Tổng số lượng cổ phiếu đang nắm giữ sau giao dịch: 2.500 cp. Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 19/01/2022 thông qua khớp lệnh qua sàn.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (Mã chứng khoán: COM) công bố kết quả giao dịch cổ phiếu COM của Ông Lê Tấn Thương, UV.HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty. Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua: 10.000 cp. Số lượng cổ phiếu đã mua: 10.000 cp. Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 07/01/2022 thông qua khớp lệnh qua sàn.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (Mã chứng khoán: COM) công bố thông tin đăng ký giao dịch cổ phiếu COM của Ông Lê Tấn Thương, UV.HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 cp. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 07/01/2022 đến ngày 05/02/2022.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (Mã chứng khoán: COM) công bố thông tin đăng ký giao dịch cổ phiếu COM của Ông Phạm Văn Khoa, Phó Tổng Giám đốc Công ty. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 4.400 cp. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 20/12/2021 đến ngày 19/01/2022.

Page 1 of 37First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last