Saturday, 01/04/2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (Mã chứng khoán: COM) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào lúc 08g30 thứ sáu, ngày 14 tháng 4 năm 2023 tại Hội trường trụ sở chính Công ty (địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP.HCM).

Page 1 of 40First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last