Thực hiện Kế hoạch số 27-KH/ĐU, số 31-KH/ĐU của Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Thành ủy, Kế hoạch số 45-KH/ĐU của Đảng ủy Công ty về Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và Đại hội Đảng bộ bộ phận, Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty đã tiến hành Đại hội tổng kết nhiệm kỳ VIII (2015-2020) và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ IX (2020 - 2025).

Thực hiện Kế hoạch số 11-KH/ĐU ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Thành ủy, Kế hoạch số 18-KH/ĐU ngày 22 tháng 4 năm 2017 của Đảng ủy Công ty về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2017-2020, ngày 12 và 13/06/2017, 03 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) đã tổ chức thành công Đại hội đảng viên theo đúng kế hoạch.

Ngày 11 tháng 01 năm 2015, Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí Trần Thị Thu Trang, nâng tổng số Đảng viên trong Chi bộ 2 lên 18 Đảng viên.

Ngày 02 tháng 11 năm 2015, Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí Bùi Văn Sơn, nâng tổng số Đảng viên trong Chi bộ 3 lên 17 Đảng viên.

Ngày 05 tháng 10 năm 2015, Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Hữu Danh, nâng tổng số Đảng viên trong Chi bộ 2 lên 17 Đảng viên.

Ngày 09/4/2015 vừa qua, Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Page 1 of 1First   Previous   Next   Last   

 
Tổ chức Đảng xuất sắc tiêu biểu năm 2011
Cờ Tổ chức Đảng trong sạch - vững mạnh 5 năm liền (2005 - 2009)
BCH Đảng bộ (nhiệm kỳ 2020 - 2025)
1. Ông Lê Tấn Thương - Bí thư Đảng bộ
2. Ông Phạm Văn Khoa - BT CB 3, PBT Đảng bộ
3. Ông Nguyễn Hữu Hoàng - BT CB 1, Đảng ủy viên
4. Bà Trần Thị Tố Như - BT CB 2, Đảng ủy viên
5. Ông Châu Minh Mẫn - PBT CB 2, Đảng ủy viên
Ghi chú: 'BT': Bí thư; 'PBT': Phó Bí thư; 'CB': Chi bộ.