Đại hội Đảng bộ COMECO lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020)

Ngày 09/4/2015 vừa qua, Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Tham dự Đại hội có sự hiện diện của đồng chí Thái Thị Bích Liên - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Thành ủy - Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, cùng toàn thể các Đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ COMECO.


Kết quả Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, toàn bộ các văn kiện và 12 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ mới đều được Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội đã bầu ra BCH nhiệm kỳ mới gồm các đồng chí:
1. Đ/c Lê Tấn Thương – Bí thư Đảng bộ.
2. Đ/c Phạm Văn Khoa – Phó Bí thư Đảng bộ.
3. Đ/c Quốc Sử - Đảng ủy viên.
4. Đ/c Nguyễn Hữu Hoàng – Đảng ủy viên.
5. Đ/c Trần Thị Tố Như – Đảng ủy viên.


Đại hội cũng bầu ra các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Thành ủy, gồm các đồng chí:
1. Đ/c Trương Đức Hạnh (Đại biểu đương nhiên);
2. Đ/c Lê Tấn Thương – Bí thư Đảng bộ.
3. Đ/c Phạm Văn Khoa – Phó Bí thư Đảng bộ.
4. Đ/c Quốc Sử - Đảng ủy viên.
5. Đ/c Nguyễn Hữu Hoàng – Đảng ủy viên.
6. Đ/c Trần Thị Tố Như – Đảng ủy viên.
7. Đ/c Phan Dũng Tiến - Đảng viên.
8. Đ/c Hà Tuyết Trinh - Chi ủy viên (Đại biểu dự khuyết).

Một số hình ảnh tại Đại hội lần thứ VIII:

Đồng chí Trương Đức Hạnh - Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc.

Đồng chí Thái Thị Bích Liên - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Cơ quan VPTU - Phó Chánh VPTU
phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại biểu đang biểu quyết các văn kiện và các chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ mới.

Đại biểu bỏ phiếu để bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới (2015 – 2020).

Ban Chấp hành Đảng bộ COMECO nhiệm kỳ mới (2015 - 2020).

Ra mắt Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Thành ủy.

Đồng chí Thái Thị Bích Liên - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Cơ quan VPTU - Phó Chánh VPTU
và đồng chí Lê Tấn Thương – Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ mới tặng hoa và quà
cho các đồng chí là Đảng ủy viên nhiệm kỳ cũ thôi không tham gia nhiệm kỳ mới.

 
Tổ chức Đảng xuất sắc tiêu biểu năm 2011
Cờ Tổ chức Đảng trong sạch - vững mạnh 5 năm liền (2005 - 2009)
BCH Đảng bộ (nhiệm kỳ 2020 - 2025)
1. Ông Lê Tấn Thương - Bí thư Đảng bộ
2. Ông Phạm Văn Khoa - BT CB 3, PBT Đảng bộ
3. Ông Nguyễn Hữu Hoàng - BT CB 1, Đảng ủy viên
4. Bà Trần Thị Tố Như - BT CB 2, Đảng ủy viên
5. Ông Châu Minh Mẫn - PBT CB 2, Đảng ủy viên
Ghi chú: 'BT': Bí thư; 'PBT': Phó Bí thư; 'CB': Chi bộ.