Lễ kết nạp Đảng viên mới tại Chi bộ 2 (05-10-2015)

Ngày 05 tháng 10 năm 2015, Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Hữu Danh, nâng tổng số Đảng viên trong Chi bộ 2 lên 17 Đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Hữu Danh sinh năm 1982, quê Long An. Chính thức vào làm việc tại COMECO ngày 22/6/2004 với vị trí công nhân bấm số trong giờ cao điểm tại Chi nhánh số 22.
+ Từ ngày 05/01/2011 đến ngày 24/12/2012: làm công nhân bơm xăng tại Chi nhánh số 22.
+ Từ 25/12/2012 đến 01/5/2013: làm công nhân bơm xăng kiêm kế toán tại Chi nhánh số 3.
+ Từ ngày 02/5/2013 – 30/6/2015: làm kế toán tại Chi nhánh số 3.
+ Từ ngày 01/7/2015 đến ngày nhận quyết định kết nạp Đảng viên: Giữ chức vụ Phó Chi nhánh số 3.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ:

Đồng chí Trần Thị Tố Như – Đảng ủy viên, Bí thư
       Chi bộ 2, GĐ Nhân sự trao Quyết định kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí
       Nguyễn Hữu Danh
Đồng chí Trần Thị Tố Như – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 2, GĐ Nhân sự
trao Quyết định kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Hữu Danh.

Bà Trương Đức Hạnh – Chủ tịch HĐQT, các đồng
       chí trong BCH Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư BCH Liên Chi đoàn Thanh niên Công
       ty tặng hoa và quà chức mừng đồng chí Đảng viên mới.
Trương Đức Hạnh – Chủ tịch HĐQT, các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn,
Bí thư BCH Liên Chi đoàn Thanh niên Công ty tặng hoa và quà chức mừng đồng chí Đảng viên mới.

Các
       đồng chí Đảng viên trong Chi bộ 2 chụp hình lưu niệm cùng Chủ tịch HĐQT, BCH Đảng
       bộ, đại diện tổ chức đoàn thể.
Các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ 2 chụp hình lưu niệm cùng Chủ tịch HĐQT, BCH Đảng bộ, đại diện tổ chức đoàn thể.

 
Tổ chức Đảng xuất sắc tiêu biểu năm 2011
Cờ Tổ chức Đảng trong sạch - vững mạnh 5 năm liền (2005 - 2009)
BCH Đảng bộ (nhiệm kỳ 2020 - 2025)
1. Ông Lê Tấn Thương - Bí thư Đảng bộ
2. Ông Phạm Văn Khoa - BT CB 3, PBT Đảng bộ
3. Ông Nguyễn Hữu Hoàng - BT CB 1, Đảng ủy viên
4. Bà Trần Thị Tố Như - BT CB 2, Đảng ủy viên
5. Ông Châu Minh Mẫn - PBT CB 2, Đảng ủy viên
Ghi chú: 'BT': Bí thư; 'PBT': Phó Bí thư; 'CB': Chi bộ.