Lễ kết nạp Đảng viên mới tại Chi bộ 3 (02-11-2015)

Ngày 02 tháng 11 năm 2015, Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí Bùi Văn Sơn, nâng tổng số Đảng viên trong Chi bộ 3 lên 17 Đảng viên.

Đồng chí Bùi Văn Sơn sinh năm 1979 tại Hà Tĩnh. Chính thức vào làm việc tại COMECO ngày 01/02/2002 với vị trí công bơm xăng tại Chi nhánh số 21.
+ Từ ngày 20/12/2005 đến ngày 03/11/2008: Công nhân bơm xăng kiêm kế toán tại Chi nhánh số 9.
+ Từ 04/11/2008 đến 23/6/2014: Công nhân bơm xăng kiêm kế toán tại Chi nhánh số 23.
+ Từ ngày 24/06/2014 đến 30/06/2015: Kế toán tại Chi nhánh số 40.
+ Từ ngày 01/07/2015 đến ngày nhận quyết định kết nạp Đảng viên: Kế toán tại Chi nhánh số 23.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ:

Đồng
       chí Phạm Văn Khoa – Phó Bí thư Đảng
       bộ, Bí thư Chi bộ 3, Phó Tổng Giám đốc trao Quyết định kết nạp Đảng viên mới
       cho đồng chí đảng viên mới Bùi Văn Sơn.
Đồng chí Phạm Văn Khoa – Phó Bí thư Đảng bộ, Bí thư Chi bộ 3, Phó Tổng Giám đốc trao Quyết định kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí đảng viên mới Bùi Văn Sơn.

Niềm
       vinh dự và hân hoan của Đảng viên mới khi nhận hoa chúc mừng trong ngày lễ kết
       nạp Đảng.
Niềm vinh dự và hân hoan của Đảng viên mới khi nhận hoa chúc mừng trong ngày lễ kết nạp Đảng.

Đảng
       viên mới, Chi bộ 3 chụp hình lưu niệm cùng BCH Đảng bộ, quần chúng ưu tú là cảm
       tình Đảng.
Đảng viên mới, Chi bộ 3 chụp hình lưu niệm cùng BCH Đảng bộ, quần chúng ưu tú là cảm tình Đảng.

 
Tổ chức Đảng xuất sắc tiêu biểu năm 2011
Cờ Tổ chức Đảng trong sạch - vững mạnh 5 năm liền (2005 - 2009)
BCH Đảng bộ (nhiệm kỳ 2020 - 2025)
1. Ông Lê Tấn Thương - Bí thư Đảng bộ
2. Ông Phạm Văn Khoa - BT CB 3, PBT Đảng bộ
3. Ông Nguyễn Hữu Hoàng - BT CB 1, Đảng ủy viên
4. Bà Trần Thị Tố Như - BT CB 2, Đảng ủy viên
5. Ông Châu Minh Mẫn - PBT CB 2, Đảng ủy viên
Ghi chú: 'BT': Bí thư; 'PBT': Phó Bí thư; 'CB': Chi bộ.