Đại hội Đảng bộ COMEO lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thực hiện Kế hoạch số 27-KH/ĐU, số 31-KH/ĐU của Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Thành ủy, Kế hoạch số 45-KH/ĐU của Đảng ủy Công ty về Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và Đại hội Đảng bộ bộ phận, Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty đã tiến hành Đại hội tổng kết nhiệm kỳ VIII (2015-2020) và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ IX (2020 - 2025).

Đại hội Đảng bộ COMECO lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội vinh dự đón tiếp đồng chí Trần Thế Thuận, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy - Tổ trưởng Tổ công tác số 1 đến dự và chỉ đạo Đại hội. Ngoài ra, Đại hội cũng vinh dự đón tiếp đồng chí Phan Thanh Tân, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Thành ủy, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy; các đồng chí là Thành viên Tổ công tác số 1; các đồng chí đại diện cho các Đảng bộ, Chi bộ là Doanh nghiệp Kinh tế Đảng trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Thành ủy. Về phía Công ty có Đại diện các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn, BCH Liên chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng toàn thể các đồng chí đảng viên của Đảng bộ Công ty.

Đồng chí Lê Tấn Thương, Đảng ủy viên Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Thành ủy, Bí thư Đảng bộ, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty phát biểu khai mạc Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoàng, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 1 báo cáo tình hình Đảng viên tham dự Đại hội.

Đồng chí Phạm Văn Khoa, Phó Bí thư Đảng bộ, Bí thư Chi bộ 3, Phó Tổng Giám đốc báo cáo tổng kết hoạt động Đảng bộ nhiệm kỳ VIII (2015 - 2020), phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IX (2020 - 2025).

Đồng chí Trần Thị Tố Như, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 2, Giám đốc Nhân sự phát biểu tham luận với chủ đề “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ đối với công tác tổ chức và cán bộ của Công ty”.

Sau khi nghe các báo cáo, thảo luận nghiêm túc, dân chủ và công khai, với tinh thần trách nhiệm cao để xây dựng các văn kiện báo cáo, tiếp thu ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Trần Thế Thuận, Đại hội Đảng bộ COMECO lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhất trí quyết nghị thông qua các báo cáo trình Đại hội, đồng thời ghi nhận và khẳng định: toàn Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị quan trọng giai đoạn 2015 - 2020.

Đồng chí Trần Thế Thuận, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy - Tổ trưởng Tổ công tác số 1 đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ IX (2020-2025) của Đảng bộ gồm các nội dung chính như trong văn kiện trình Đại hội.

Các đồng chí Đảng viên bỏ phiếu để bầu BCH Đảng bộ khóa mới và bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Thành ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty COMECO nhiệm kỳ IX (2020 – 2025) gồm 05 đồng chí:

1. Đồng chí Lê Tấn Thương - Bí thư Đảng bộ

2. Đồng chí Phạm Văn Khoa - Phó Bí thư

3. Đồng chí Trần Thị Tố Như - Ủy viên BCH

4. Đồng chí Châu Minh Mẫn - Ủy viên BCH

5. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoàng - Ủy viên BCH

Đồng chí Trần Thế Thuận - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy, cùng đồng chí Phan Thanh Tân - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Thành ủy, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ COMECO nhiệm kỳ mới (2020 – 2025).

Đại hội đã ra mắt Đoàn Đại biểu để dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Thành ủy lần thứ XVI (2020-2025) gồm 09 đồng chí được bầu là Đại biểu chính thức, 01 đồng chí là Đại biểu đương nhiên và 01 đồng chí được bầu là Đại biểu dự khuyết.

Đại hội Đảng bộ Công ty COMECO nhiệm kỳ IX (2020-2025) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty đồng tâm hiệp lực để xây dựng COMECO phát triển bền vững, góp phần quan trọng vào sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng một nước Việt Nam dân chủ, giàu mạnh, một xã hội công bằng, văn minh.

 
Tổ chức Đảng xuất sắc tiêu biểu năm 2011
Cờ Tổ chức Đảng trong sạch - vững mạnh 5 năm liền (2005 - 2009)
BCH Đảng bộ (nhiệm kỳ 2020 - 2025)
1. Ông Lê Tấn Thương - Bí thư Đảng bộ
2. Ông Phạm Văn Khoa - BT CB 3, PBT Đảng bộ
3. Ông Nguyễn Hữu Hoàng - BT CB 1, Đảng ủy viên
4. Bà Trần Thị Tố Như - BT CB 2, Đảng ủy viên
5. Ông Châu Minh Mẫn - PBT CB 2, Đảng ủy viên
Ghi chú: 'BT': Bí thư; 'PBT': Phó Bí thư; 'CB': Chi bộ.