Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ V (2017 – 2020)

Thực hiện Kế hoạch số 11-KH/ĐU ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Thành ủy, Kế hoạch số 18-KH/ĐU ngày 22 tháng 4 năm 2017 của Đảng ủy Công ty về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2017-2020, ngày 12 và 13/06/2017, 03 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) đã tổ chức thành công Đại hội đảng viên theo đúng kế hoạch.

Đại hội các chi bộ vinh dự được đồng chí Lê Tấn Thương, Đảng ủy viên Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Thành ủy, Bí thư Đảng bộ, UV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Đồng chí Lê Tấn Thương, Đảng ủy viên Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Thành ủy, Bí thư Đảng bộ, UV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng viên Chi bộ 1 nhiệm kỳ (2017 - 2020)

Đại hội các chi bộ đã thống nhất với các báo cáo chính trị:

1. Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ IV (2015 - 2017) và phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ V (2017-2020).

2. Báo cáo kiểm điểm của các chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ IV (2015 - 2017).

Đại hội đã bầu cấp ủy khóa mới để lãnh đạo chi bộ thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ V (2017 - 2020) mà Đại hội đã quyết nghị thông qua.

Nhân sự cấp ủy khóa mới của các chi bộ như sau:

STT Họ và tên Chức vụ được bầu trúng cử
Chi bộ 1
1 Đồng chí Nguyễn Hữu Hoàng
Bí thư
2 Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thiện
Phó Bí thư
3 Đồng chí Nguyễn Tấn Luận
Chi ủy viên
Chi bộ 2
1 Đồng chí Trần Thị Tố Như
Bí thư
2 Đồng chí Châu Minh Mẫn
Phó Bí thư
3 Đồng chí Hà Tuyết Trinh
Chi ủy viên
Chi bộ 3
1 Đồng chí Phạm Văn Khoa
Bí thư
2 Đồng chí Mai Quốc Sử
Phó Bí thư
3 Đồng chí Lê Huy Khánh
Chi ủy viên

Một số hình ảnh Đại hội tại ba chi bộ:

Đồng chí Lê Tấn Thương chúc mừng nhân sự cấp ủy khóa mới của Chi bộ 1.

Các đồng chí Đảng viên thuộc Chi bộ 1 - Đảng bộ COMECO.

Đồng chí Lê Tấn Thương chúc mừng nhân sự cấp ủy khóa mới của Chi bộ 2.

Các đồng chí Đảng viên thuộc Chi bộ 2 - Đảng bộ COMECO.

Đồng chí Lê Tấn Thương chúc mừng nhân sự cấp ủy khóa mới của Chi bộ 3.

Các đồng chí Đảng viên thuộc Chi bộ 3 - Đảng bộ COMECO.

 
Tổ chức Đảng xuất sắc tiêu biểu năm 2011
Cờ Tổ chức Đảng trong sạch - vững mạnh 5 năm liền (2005 - 2009)
BCH Đảng bộ (nhiệm kỳ 2020 - 2025)
1. Ông Lê Tấn Thương - Bí thư Đảng bộ
2. Ông Phạm Văn Khoa - BT CB 3, PBT Đảng bộ
3. Ông Nguyễn Hữu Hoàng - BT CB 1, Đảng ủy viên
4. Bà Trần Thị Tố Như - BT CB 2, Đảng ủy viên
5. Ông Châu Minh Mẫn - PBT CB 2, Đảng ủy viên
Ghi chú: 'BT': Bí thư; 'PBT': Phó Bí thư; 'CB': Chi bộ.