Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để: Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 20%; Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021.

Page 1 of 18First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last