Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) công bố thông tin bất thường việc việc Ông Phan Dũng Tiến - Trưởng ban Tiêu ban Kiểm toán nội bộ xin từ nhiệm. Chi tiết trong file đính kèm.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) công bố thông tin về Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 37-24/NQ-HĐQT ngày 14/5/2024 về việc giải thế Chi nhánh xăng dầu số 21 từ ngày 31/5/2024. Chi tiết thông báo trong file đính kèm.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) công bố thông tin về Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 31-24/NQ-HĐQT ngày 22/4/2024 và thông báo gia hạn thời gian bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng - Giám đốc Tài chính với Ông Phạm Công Quyền đến hết ngày 31/12/2024. Chi tiết file đính kèm.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hồi đồng cổ đông thường niên 2024 và chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023. Chi tiết xem file đính kèm.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21-24/NQ-HĐQT ngày 27/02/2024 về việc thành lập Chi nhánh số 48 tại địa chỉ số 313 Quốc lộ 1, ấp 5, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Page 1 of 21First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last