Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hồi đồng cổ đông thường niên 2024 và chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023. Chi tiết xem file đính kèm.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21-24/NQ-HĐQT ngày 27/02/2024 về việc thành lập Chi nhánh số 48 tại địa chỉ số 313 Quốc lộ 1, ấp 5, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Ngày chốt danh sách cổ đông: 19/3/2024. Ngày tổ chức đại hội dự kiến: 19/4/2024.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO), Mã chứng khoán: COM - Công bố và giải trình về việc giá cổ phiếu COM tăng trần liên tục trong 5 phiên liên tiếp từ ngày 26/12/2023 đến ngày 02/01/2024.

Page 1 of 21First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last