Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (Mã CK: COM) công bố thông tin về sự thay đổi người có liên quan đối với Ông Phạm Văn Khoa - Phó Tổng Giám đốc; và Bà Trần Thị Tố Như - Thành viên Ban Kiểm soát - Giám đốc Nhân sự.

STT FILE ĐÍNH KÈM
TẢI VỀ
1 20240705 - COM - Thong bao thay doi nguoi co lien quan - Ong Pham Van Khoa.pdf
Tải về
2 20240705 - COM - Thong bao thay doi nguoi co lien quan - Ba Tran Thi To Nhu.pdf
Tải về