Thông báo tuyển dụng nhân viên bán lẻ xăng dầu
4/22/2024 8:45:00 AMThông báo tuyển dụng

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) cần tuyển vị trí nhân viên bán lẻ xăng dầu làm việc tại các Chi nhánh xăng dầu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các yêu cầu chi tiết xem file đính kèm.

STT TÊN TÀI LIỆU, VĂN BẢN
TẢI VỀ
1 Thông báo tuyển dụng nhân viên bán lẻ xăng dầu
Tải về