Công ty CP Vật tư - Xăng dầu (COMECO), mã chứng khoán COM công bố tới Quý Cổ đông Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2010 như sau:

Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO), mã chứng khoán: COM thông báo đến Quí cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2010 như sau:

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO). Hội đồng Quản trị kính mời quý Cổ đông COMECO tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm tài chính 2009 vào lúc 8 giờ - thứ tư, ngày 28-4-2010.

Page 6 of 6First   Previous   1  2  3  4  5  [6]  Next   Last