Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) công bố thông tin về Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020, và thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu năm 2020. Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông: ngày 19/11/2020. Thời hạn cuối cùng Qúy cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty: trước 17g00 ngày 03/12/2020.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 vào lúc 08g30 thứ Ba, ngày 15 tháng 9 năm 2020 tại Hội trường Văn phòng Công ty (Đ/c: Tầng 10, Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, TP.HCM).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 dự kiến vào ngày Thứ Ba, ngày 15/9/2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 vào lúc 08g30 thứ sáu, ngày 31 tháng 7 năm 2020 tại Hội trường Văn phòng Công ty (Đ/c: Tầng 10, Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, TP.HCM).

Page 2 of 6First   Previous   1  [2]  3  4  5  6  Next   Last