[Thông tin bất thường]: giải trình về việc giá cổ phiếu COM tăng trần 5 phiên liên tiếp

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO), Mã chứng khoán: COM - Công bố và giải trình về việc giá cổ phiếu COM tăng trần liên tục trong 5 phiên liên tiếp từ ngày 26/12/2023 đến ngày 02/01/2024.

File đính kèm: 20240103230352692.pdf