Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Chi nhánh số 47

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25-23/NQ-HĐQT ngày 19/5/2023 về việc thành lập Chi nhánh số 47 tại địa chỉ số 333A Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.