➡️ Địa chỉ: 1400 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 6, Tp.Hồ Chí Minh.
➡️ Diện tích: 121,3 m2

➡️ Địa chỉ: Nhà văn phòng tại Kho Thủ Đức, số 74A đường Tân Lập 1, Khu phố 3, phường Hiệp Phú, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh.
➡️ Diện tích: 20 m2

➡️ Địa chỉ: Bãi đất trống tại Kho Thủ Đức, số 74A đường Tân Lập 1, Khu phố 3, phường Hiệp Phú, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh.
➡️ Diện tích: 250 m2

➡️ Địa chỉ: Nhà kho số 8 Kho Thủ Đức, số 74A đường Tân Lập 1, Khu phố 3, phường Hiệp Phú, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh.
➡️ Diện tích: 390 m2

➡️ Địa chỉ: Nhà kho số 5 Kho Thủ Đức, số 74A đường Tân Lập 1, Khu phố 3, phường Hiệp Phú, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh.
➡️ Diện tích: 706 m2

➡️ Địa chỉ: Nhà kho số 4 Kho Thủ Đức, số 74A đường Tân Lập 1, Khu phố 3, phường Hiệp Phú, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh.
➡️ Diện tích: 650 m2

➡️ Địa chỉ: Nhà kho số 4 Kho Thủ Đức, số 74A đường Tân Lập 1, Khu phố 3, phường Hiệp Phú, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh.
➡️ Diện tích: 650 m2

➡️ Địa chỉ: Nhà kho số 3B Kho Thủ Đức, số 74A đường Tân Lập 1, Khu phố 3, phường Hiệp Phú, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh.
➡️ Diện tích: 530 m2

➡️ Địa chỉ: Nhà kho số 3A Kho Thủ Đức, số 74A đường Tân Lập 1, Khu phố 3, phường Hiệp Phú, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh.
➡️ Diện tích: 530 m2

➡️ Địa chỉ: Nhà kho số 2 Kho Thủ Đức, số 74A đường Tân Lập 1, Khu phố 3, phường Hiệp Phú, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh.
➡️ Diện tích: 330 m2

Page 1 of 6First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  Next   Last