Chương trình khuyến mại dầu nhờn COMECO và Mobil từ ngày 19/01/2024 đến ngày 29/02/2024
1/19/2024 7:20:00 AMTin khuyến mại

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) kính gửi đến quý khách hàng chương trình khuyến mại dầu nhờn COMECO và Mobil nhân dịp Tết Nguyên đán 2024.

1. Đối tượng áp dụng: Khách hàng mua dầu nhờn nhãn hiệu COMECO hoặc Mobil tại Phòng Kinh doanh hoặc tại các CNXD COMECO (không áp dụng đối với các khách hàng đã tham gia các chương trình khuyến mại, giảm giá khác của Công ty đối với dầu nhờn nhãn hiệu COMECO hoặc Mobil).

2. Hàng hóa được khuyến mại: Các sản phẩm dầu nhờn COMECO và Mobil bán tại Phòng kinh doanh và CNXD COMECO (ngoại trừ mặt hàng tuýp hộp số Mobil Super Moto Gear Oil 80W90 120ml và Brake Fluid DOT 4 0,5L).

3. Thời gian thực hiện khuyến mại: từ ngày 19/01/2024 đến ngày 29/02/2024.

+ Đợt 1: Từ ngày 19/01/2024 đến hết ngày 25/01/2024 (07 ngày).
+ Đợt 2: Từ ngày 26/01/2024 đến hết ngày 01/02/2024 (07 ngày).
+ Đợt 3: Từ ngày 02/02/2024 đến hết ngày 08/02/2024 (07 ngày).
+ Đợt 4: Từ ngày 09/02/2024 đến hết ngày 15/02/2024 (07 ngày).
+ Đợt 5: Từ ngày 16/02/2024 đến hết ngày 22/02/2024 (07 ngày).
+ Đợt 6: Từ ngày 23/02/2024 đến hết ngày 29/02/2024 (07 ngày).

4. Phạm vi áp dụng: Khi khách hàng mua tại Phòng Kinh doanh và hệ thống CNXD COMECO.

5. Thể lệ chương trình khuyến mại:

STT ĐIỀU KIỆN KHUYẾN MẠI QUÀ TẶNG KHUYẾN MẠI
1 Mua 01 can dầu nhờn COMECO (bao bì 18 lít)
Tặng xăng hoặc dầu trị giá 20.000 đồng
2 Mua 01 phuy dầu nhờn COMECO (bao bì 200 lít)
Tặng xăng hoặc dầu trị giá 200.000 đồng
3 Mua 01 bình dầu nhờn Mobil bao bì 0,8 lít hoặc 1 lít
Tặng xăng hoặc dầu trị giá 10.000 đồng
4 Mua 01 bình dầu nhờn Mobil bao bì 4 lít hoặc 5 lít
Tặng xăng hoặc dầu trị giá 50.000 đồng
5 Mua 01 xô dầu nhờn Mobil bao bì 16 kg hoặc 20 lít
Tặng xăng hoặc dầu trị giá 200.000 đồng
6 Mua 01 phuy dầu nhờn Mobil bao bì 208 lít
Tặng xăng hoặc dầu trị giá 1.000.000 đồng

Xăng dầu khuyến mại là Xăng Ron 95-III và Dầu DO 0,05S. Giá trị quà tặng khuyến mại căn cứ giá bán lẻ xăng dầu COMECO công bố từng thời điểm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu; Nghị định 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu.

 
Giá bản lẻ tại COMECO
Nhiên liệu Giá (đồng/lít)
Xăng RON 95 - V
22.720
Xăng RON 95 - III
22.230
Xăng E5 RON 92 - II
21.310
Dầu DO 0,05S 19.640
Dầu DO 0,001S - V 20.280

Thời điểm áp dụng: 15g00 ngày 13/6/2024

Giá dầu thô Brent