Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở thành viên Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu Lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thực hiện Kế hoạch số 26-KH/CĐ, ngày 31/10/2022 của Công đoàn cơ sở Văn phòng Thành ủy về tổ chức đại hội Công đoàn cơ sở thành viên và được sự chỉ đạo của Đảng ủy Công ty và Công đoàn cơ sở Văn phòng Thành ủy; Ngày 25/02/2023 Công đoàn cơ sở thành viên Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu đã tiến hành Đại hội tổng kết nhiệm kỳ IV (2017-2022) và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ V (2023 - 2028).


Đại hội vinh dự đón tiếpđồng chí Võ Minh Phương - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn cơ sở Văn phòng Thành ủy, đồng chí Lê Tấn Thương - Bí thư Đảng bộ, Ủy viên Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc Công ty đến dự và chỉ đạo Đại hội. Về phía Công ty có gần 80 đồng chí đại diện các Tổ Công đoàn về tham dự.

Đồng chí Châu Minh Mẫn, Chủ tịch Công đoàn Công ty phát biểu khai mạc Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoàng, Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo tình hình đại biểu tham dự Đại hội.

Đồng chí Châu Minh Mẫn, Chủ tịch Công đoàn báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn CSTV Công ty COMECO, nhiệm kỳ IV (2017 - 2022), và đồng chí Hà Tuyết Trinh – Thường vụ Công đoàn báo cáo phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ V (2023 - 2028).

Sau khi nghe các báo cáo, thảo luận nghiêm túc, dân chủ và công khai, với tinh thần trách nhiệm cao để xây dựng các văn kiện báo cáo, tiếp thu ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Võ Minh Phương - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn cơ sở Văn phòng Thành ủy; đồng chí Lê Tấn Thương - Bí thư Đảng bộ - Ủy viên Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc Công ty; Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu, lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 nhất trí quyết nghị thông qua các báo cáo trình Đại hội, đồng thời ghi nhận và khẳng định: toàn thể Công đoàn viên, người lao động Công ty lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị quan trọng giai đoạn 2023 – 2028, giữ vững danh hiệu: “Công đoàn cơ sở thành viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Đồng chí Võ Minh Phương - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn cơ sở Văn phòng Thành ủy đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Lê Tấn Thương – Bí thư Đảng bộ - Ủy viên HĐQT- Tổng Giám đốc Công ty đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ V (2023-2028) của Công đoàn cơ sở thành viên Công ty COMECO gồm các nội dung chính như trong văn kiện trình Đại hội.

Các đồng chí Công đoàn viên bỏ phiếu để bầu BCH Công đoàn khóa mới và bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Văn phòng Thành ủy, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Công ty COMECO, lần thứ V, nhiệm kỳ V (2023 – 2028) gồm 11 đồng chí:

1. Đồng chí Châu Minh Mẫn
2. Đồng chí Trần Nguyên Anh
3. Đồng chí Hà Tuyết Trinh
4. Đồng chí Nguyễn Nam Hải
5. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thiện
6. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoàng
7. Đồng chí Hoàng Thế Nhàn
8. Đồng chí Nguyễn Hồng Sáng
9. Đồng chí Phan Dũng Tiến
10. Đồng chí Dương Thị Kim Oanh
11. Đồng chí Bùi Huy Thắng

Đồng chí Võ Minh Phương – Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn cơ sở Văn phòng Thành ủy và Đồng chí Lê Tấn Thương – Bí thư Đảng bộ, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn Công ty COMECO nhiệm kỳ mới (2023 – 2028).

Đại hội đã ra mắt Đoàn Đại biểu để dự Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở Văn phòng Thành ủy lần thứ IV (2023-2028) gồm 19 đồng chí được bầu là Đại biểu chính thức, 01 đồng chí là Đại biểu đương nhiên và 01 đồng chí được bầu là Đại biểu dự khuyết.

Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở thành viên Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu, nhiệm kỳ V (2023-2028) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, công đoàn viên, người lao động trong Công ty đồng tâm hiệp lực để xây dựng COMECO phát triển bền vững, góp phần quan trọng vào sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng một nước Việt Nam dân chủ, giàu mạnh, một xã hội công bằng, văn minh.


 
BCH Công đoàn
1. Châu Minh Mẫn - Chủ tịch
2. Trần Nguyên Anh - Phó chủ tịch
3. Hà Tuyết Trinh
4. Nguyễn Nam Hải
5. Nguyễn Thị Kim Thiện
6. Nguyễn Hữu Hoàng
7. Hoàng Thế Nhàn
8. Nguyễn Hồng Sáng
9. Dương Thị Kim Oanh
BCH Đoàn Thanh niên
1. Hà Tuyết Trinh - Quyền Bí thư
2. Phan Trung - Ủy viên
3. Đỗ Duy Phương - Ủy viên
4. Châu Huỳnh Mỹ Hằng - Ủy viên