Thursday, 25/07/2024
Huân chương Độc lập hạng III
Giấy chứng nhận ISO 9001:2015
Tài liệu hỗ trợ khi sử dụng xăng sinh học E5
Đang Online
People Online People Online:
Visitors Visitors: 18
Members Members: 0
Total Total: 18

Hệ thống CNXD
Thống kê truy cập
Cổ phiếu COM

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) công bố thông tin về Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 50-24/NQ-HĐQT ngày 24/7/2024 về việc giải thế Chi nhánh xăng dầu số 34 từ ngày 06/8/2024. Chi tiết thông báo trong file đính kèm.

Ngày 12/7/2024, Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) đã tổ chức Lễ sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm để báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong nửa chặng đường năm 2024, đồng thời đề ra phương hướng và nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm để phấn đấu đạt mục tiêu các kế hoạch kinh doanh đã đặt ra.