COM: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2013 và các tài liệu liên quan (cập nhật)

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2013:
1. Thời gian : 8 giờ 30 ngày 25-4-2014 (Đón tiếp cổ đông từ 8g00).
2. Địa điểm : Văn phòng Công ty, Tầng 7, Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, TP.HCM.