Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (Mã chứng khoán: COM) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 vào lúc 08g30 thứ sáu, ngày 23 tháng 4 năm 2021 tại Hội trường trụ sở chính Công ty (địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, TP.HCM).

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) công bố thông tin về Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020, và thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (Mã chứng khoán: COM) công bố thông tin kết quả giao dịch cổ phiếu COM của hai cổ đông nội bộ Công ty là Ông Lê Tấn Thương - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty; và Ông Phạm Công Quyền - Giám đốc Tài chính.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (Mã chứng khoán: COM) công bố thông tin đăng ký giao dịch cổ phiếu COM của hai cổ đông nội bộ Công ty là Ông Lê Tấn Thương - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty; và Ông Phạm Công Quyền - Giám đốc Tài chính.

Page 1 of 35First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last