Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) xin công bố Biên bản họp và Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2013 đã diễn ra ngày 25 tháng 4 năm 2014 như sau:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2013:
1. Thời gian : 8 giờ 30 ngày 25-4-2014 (Đón tiếp cổ đông từ 8g00).
2. Địa điểm : Văn phòng Công ty, Tầng 7, Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, TP.HCM.

Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2012 vào lúc 8 giờ 30 ngày 13-4-2013 (Đón tiếp cổ đông từ 8g00). Địa điểm họp tại Hội trường tầng 6 Tòa nhà COMECO - số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, TP.Hồ Chí Minh.

Để chuẩn bị danh sách ứng cử viên bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát theo đúng các Quy định của Pháp luật, kính đề nghị Quý Cổ đông tự ứng cử hoặc nhóm lại để giới thiệu người đại diện tham gia ứng cử vào HĐQT và Ban Kiểm soát.

Vào lúc 08g00 ngày 28 tháng 4 năm 2012, Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO), mã chứng khoán: COM tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011.

Công ty CP Vật tư - Xăng dầu (COMECO), mã chứng khoán COM công bố tới Quý Cổ đông Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2010 như sau:

Trang 3 trong 4Đầu tiên    Trước   1  2  [3]  4  Tiếp   Cuối