Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) xin công bố Biên bản họp và Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2015 đã diễn ra vào sáng ngày 26 tháng 4 năm 2016 như sau:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015:
1. Thời gian : 08 giờ 45 ngày 26-4-2016 (Đón tiếp cổ đông từ 8g15). 2. Địa điểm : Văn phòng Công ty, Tầng 10, Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, TP.HCM.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2014:
1. Thời gian : 08 giờ 30 ngày 20-4-2015 (Đón tiếp cổ đông từ 8g00).
2. Địa điểm : Văn phòng Công ty, Tầng 10, Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, TP.HCM.

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) xin công bố Biên bản họp và Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2013 đã diễn ra ngày 25 tháng 4 năm 2014 như sau:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2013:
1. Thời gian : 8 giờ 30 ngày 25-4-2014 (Đón tiếp cổ đông từ 8g00).
2. Địa điểm : Văn phòng Công ty, Tầng 7, Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, TP.HCM.

Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2012 vào lúc 8 giờ 30 ngày 13-4-2013 (Đón tiếp cổ đông từ 8g00). Địa điểm họp tại Hội trường tầng 6 Tòa nhà COMECO - số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, TP.Hồ Chí Minh.

Trang 2 trong 3Đầu tiên    Trước   1  [2]  3  Tiếp   Cuối