COMECO tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 vào ngày 29/5/2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 vào lúc 08g30 thứ sáu, ngày 29 tháng 5 năm 2020 tại Hội trường Văn phòng Công ty (Đ/c: Tầng 10, Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, TP.HCM).

File đính kèm:

Chương trình Đại hội
Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019
Giấy ủy quyền tham dự đại hội
Giấy xác nhận tham dự đại hội
Thông báo ứng cử, đề cử và bầu thay thế thành viên HĐQT
Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT
Báo cáo của HĐQT về thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty năm 2019
Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán
Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
Báo cáo của Ban kiểm soát
Tờ trình phân phối lợi nhuận
Tờ trình thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán
Tờ trình chấp thuận các hợp đồng giao dịch cung cấp xăng dầu
Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019
Mẫu phiếu biểu quyết
Sơ yếu lý lịch của Bà Trần Thị Phương Khanh ứng cử thành viên HĐQT