COM: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015 và các tài liệu liên quan

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015:
1. Thời gian : 08 giờ 45 ngày 26-4-2016 (Đón tiếp cổ đông từ 8g15). 2. Địa điểm : Văn phòng Công ty, Tầng 10, Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, TP.HCM.