Saigon Petro muốn nắm 35.09% vốn COM

Công ty TNHH MTV Dầu khí Tp.Hồ Chí Minh (Saigon Petro) thông báo đăng ký mua 250,000 cp CTCP Vật tư Xăng Dầu (HOSE: COM) từ ngày 11/03 đến 09/04 để tăng tỷ lệ sở hữu.

Dự kiến giao dịch thành công, Saigon Petro sẽ nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 4,574,630 cp lên thành 4,824,630 cp COM, ứng với tỷ lệ sẽ tăng từ 33.27% lên 35.09% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Được biết, ông Trần Minh Hà, Trưởng phòng Kinh doanh Saigon Petro, đại diện sở hữu 1,350,200 cp COM, ứng với 9.81% cổ phiếu lưu hành và nắm giữ vị trí Thành viên HĐQT tại COM.

Các đại diện khác gồm: ông Phạm Văn Thoại, Giám đốc Nhà máy lọc dầu Cát Lái - Saigon Petro làm Thành viên HĐQT COM và bà Trần Thị Phương Khanh, Phó phòng Tài chính - Kế toán Saigon Petro làm Thành viên BKS COM. Hai cá nhân này cùng đại diện 1.2 triệu cp COM, tương đương 8.72%.

Riêng, số lượng 819,970 cp COM mà Saigon Petro mới mua thêm từ ngày 05/07/2012 đến 16/04/2013 do Saigon Petro nắm giữ, không ủy quyền cho tổ chức hay cá nhân nào.