COM: Phó TGĐ Huỳnh Nguyên Triệu đăng ký bán 15,000 cp

Ông Huỳnh Nguyên Triệu - Phó Tổng Giám đốc CTCP Vật tư Xăng dầu (HOSE: COM) đăng ký bán 15,000 cp từ ngày 25/03 đến 23/04 để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Dự kiến sau giao dịch, ông Huỳnh Nguyên Triệu sẽ nắm 3,100 cp COM, ứng với tỷ lệ sở hữu sẽ giảm từ 0.13% xuống 0.02%.