[Khuyến mại]: Chương trình khuyến mại dầu nhờn COMECO & Total từ ngày 10/4/2019 đến ngày 20/5/2019
09/04/2019 4:31:00 CHBản tin COMECO

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) kính gửi đến quý khách hàng chương trình khuyến mại dầu nhờn COMECO và Total chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền nam 30/4 và Quốc tế lao động 01/5. Thời gian áp dụng chương trình từ ngày 10/4/2019 đến hết ngày 20/5/2019.

1. Đối tượng áp dụng: Khách hàng mua dầu nhờn nhãn hiệu COMECO, TOTAL (theo danh mục sản phẩm bên dưới) tại Phòng Kinh doanh hoặc tại các CNXD COMECO (không áp dụng đối với các khách hàng đã tham gia các chương trình khuyến mại, giảm giá khác của Công ty đối với dầu nhờn nhãn hiệu COMECO và TOTAL).

STT DANH MỤC SẢN PHẨM
ĐƯỢC KHUYẾN MẠI
1 COMECO HD 40 (18 L)
2 COMECO HD 50 (18 L)
3 COMECO 40 (18 L)
4 COMECO 50 (18 L)
5 COMECO CS 68 (18 L)
6 COMECO HD 40 (F)
7 COMECO HD 50 (F)
8 COMECO 40 (phuy cũ)
9 COMECO 50 (phuy cũ)
10 COMECO CS 68 (F)
11 COMECO 90 (phuy cũ)
12 COMECO 140 (phuy cũ)
13 COMECO CS 46 (phuy cũ)
14 Total Transtec 5 80W90 (4L)
15 Total Transtec 5 85W140 (4L)
16 Total Quartz 5000 SN 20W50 (4L)
17 Total Rubia XT 20W50 (5L)
18 Total Rubia XT 20W50 (18L)
19 Total Quartz 3000 SJ 20W50 (208L)
20 Transmission 80W90 (4L)
21 Transmission 85W140 (4L)

2. Thời gian thực hiện khuyến mại: từ ngày 10/4/2019 đến hết ngày 20/5/2019.

3. Phạm vi áp dụng: Khi khách hàng mua tại Phòng Kinh doanh và hệ thống CNXD COMECO.

4. Thể lệ chương trình khuyến mại:

STT ĐIỀU KIỆN KHUYẾN MẠI QUÀ TẶNG KHUYẾN MẠI
1 Mua 01 can dầu nhờn COMECO (bao bì 18 lít)
Tặng 01 lít dầu DO 0,05S
2 Mua 01 phuy dầu nhờn COMECO (200 lít)
Tặng 01 thẻ cào điện thoại trị giá 200.000 đồng
3 Mua 01 bình dầu nhờn Total bao bì 4 lít hoặc 5 lít
Tặng 01 thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng
4 Mua 01 xô dầu nhờn Total Rubia XT 20W50 (18L)
Tặng 01 thẻ cào điện thoại trị giá 150.000 đồng
5 Mua 01 phuy Total Quartz 3000SJ 20W50 (F)
Tặng 01 thẻ cào điện thoại trị giá 500.000 đồng