Wednesday, 30/11/2022
COMECO được tôn vinh là 1 trong 100 Tổ chức Đảng tiêu biểu trong cả nước
8/31/2011 4:25:00 PMBản tin COMECO

Sáng ngày 28/8/2011, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, phối hợp với Tạp chí Cộng sản và một số đơn vị tổ chức “Lễ tôn vinh các tổ chức Đảng tiêu biểu trong doanh nghiệp lần thứ I”. Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) đã vinh dự là một trong số 100 tổ chức Đảng trong cả nước (là 1 trong 5 tổ chức Đảng của TP.HCM) được vinh danh tại buổi Lễ này.

Đây là lần đầu tiên các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp được bình chọn, tôn vinh trong một chương trình có quy mô lớn. “Lễ tôn vinh các tổ chức Đảng tiêu biểu trong doanh nghiệp lần thứ I” nhằm động viên các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, định hướng, dẫn dắt đơn vị mình ngày càng phát triển bền vững trong thời kỳ đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế.

100 tổ chức Đảng được lựa chọn tôn vinh tại buổi Lễ là những tổ chức Đảng xuất sắc tiêu biểu trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các loại hình tổ chức sản xuất - kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn cả nước. Các tổ chức Đảng đã lãnh đạo doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, không ngừng phát triển vươn lên mạnh mẽ, trở thành những thương hiệu mạnh, giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân; đóng góp thiết thực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đồng chí Trương Đức Hạnh, Bí thư Đảng bộ - CT.HĐQT - TGĐ Công ty COMECO
nhận Kỷ niệm chương và Chứng nhận Tổ chức Đảng xuất sắc tiêu biểu
tại buổi "Lễ tôn vinh các Tổ chức Đảng tiêu biểu trong Doanh nghiệp lần thứ I",
ngày 28/8/2011.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Uỷ viên Trung uơng Đảng - Phó Bí thư Thành Ủy TP.HCM
và Đại diện các Tổ chức Đảng tiêu biểu của TP.HCM
tại buổi "Lễ tôn vinh các Tổ chức Đảng tiêu biểu trong Doanh nghiệp lần thứ I",
ngày 28/8/2011.