COMECO “Thành công từ kinh nghiệm quản trị”
7/9/2011 9:31:00 AMBản tin COMECO

Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) (COM – HOSE) phát triển bền vững trên thương trường như ngày hôm nay chính là nhờ sự thành công từ kinh nghiệp quản trị doanh nghiệp của lãnh đạo Công ty. Bà Trương Đức Hạnh, Chủ tịch HĐQT - TGĐ COMECO đã chia sẻ với ĐTCK nhân sự kiện Giải thưởng Báo cáo thường niên 2011 sẽ được tổ chức vào ngày 05/7 tới.

Bà Trương Đức Hạnh - Chủ tịch HĐQT - TGĐ COMECO

Sau 10 năm cổ phần hóa, tốc độ tăng trưởng bình quân của COMECO đạt 27,32%/năm, vốn chủ sở hữu tăng 130%, vốn điều lệ tăng 124%. Trong giai đoạn này, COMECO đã đầu tư xây dựng theo đúng chiến lược đề ra như sau:

Đầu tư về cơ sở vật chất

Sau gần 2 năm thi công, Tòa nhà COMECO đã được đưa vào khai thác từ tháng 8/2010. Ngoài việc sử dụng 3 tầng (7, 8, 9) làm văn phòng của Công ty, hiện COMECO đã cho thuê các tầng còn lại, đạt 71,42% công suất. Về Tổng kho Xăng dầu COMECO tại Nhơn Trạch (Đồng Nai), Công ty đã thực hiện hoàn tất thủ tục quyền sử dụng đất, xây dựng tường bao và tiếp tục thi công san lắp mặt bằng giai đoạn 2.

Về đầu tư, phát triển mạng lưới hệ thống bán lẻ xăng dầu, từ 19 Chi nhánh xăng dầu trước khi cổ phần hóa, đến nay, COMECO đã có Hệ thống 30 Chi nhánh xăng dầu trên khắp địa bàn TP.HCM và một số tỉnh lân cận. Từ nay đến cuối năm 2011, COMECO sẽ đưa thêm 3 Chi nhánh mới đi vào hoạt động.

Đầu tư phát triển nguồn nhân lực

Với COMECO, nguồn nhân lực luôn được quan tâm và đầu tư phát triển. Đến nay, Công ty đã đào tạo được 53 cử nhân; quy hoạch được 8 chức danh lãnh đạo chủ chốt, 9 cán bộ cho khối văn phòng, 42 cán bộ cho các Chi nhánh xăng dầu và 9 Trưởng Chi nhánh trẻ; bổ nhiệm 1 Phó TGĐ, 1 Giám đốc bộ phận, 2 Trưởng Chi nhánh và các cán bộ quản lý khác.

Đầu tư Hệ thống Quản lý tiên tiến

Cùng với việc phát triển cơ sở vật chất, COMECO đã áp dụng và tích hợp thành công Hệ thống lý tiên tiến như Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2008; Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001:2004, Hệ thống Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp OHSAS 18001:2007, Công cụ Nâng cao Năng suất Lao động 5S và 7 Tiêu chí Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương. Sự thành công này ngoài ý nghĩa mang tính đột phá về mặt áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, còn là sự biểu hiện ra bên ngoài của một nền Văn hóa COMECO với “Bản sắc nhân văn – đề cao giá trị đạo đức truyền thống”. Đây chính là nền móng vững chắc để đẩy mạnh sự phát triển của COMECO trong tương lai và cùng chung tay với cộng đồng để bảo vệ an toàn cho cuộc sống và bảo vệ môi trường phát triển bền vững.

Kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp

HĐQT COMECO luôn đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban TGĐ điều hành nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT. Ngoài ra, HĐQT còn chú trọng công tác quản lý rủi ro, kịp thời phát hiện và khắc phục các điểm yếu, tạo đà cho sự phát triển bền vững, đảm bảo cân đối hài hòa cho lợi ích của Công ty, Nhà nước, Cổ đông và đối tác, khách hàng cũng như quyền lợi người lao động.

Bà Trương Đức Hạnh – Chủ tịch HĐQT COMECO cho biết, trong năm qua, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động của Công ty như: thường xuyên rà soát lại các dự án đầu tư và kiểm tra tình hình tài chính để quản lý chặt chẽ các chi phí, ngăn chặn và hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. Kết quả việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư được Công ty thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về đầu tư, đấu thầu và xây dựng cơ bản. Công tác quản lý tài chính chặt chẽ, hàng kỳ đều có thực hiện kiểm tra quyết toán bởi một Công ty Kiểm toán độc lập.

HĐQT Công ty đã chủ động triển khai đồng thời việc chuẩn hóa các quy trình, quy chế, quy định quản trị của Công ty với việc tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy trình, quy chế này trong các mặt hoạt động của COMECO.

Hoạt động của TGĐ luôn tuân thủ theo đúng pháp luật, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, tạo tiền đề cho việc phát triển bền vững. Bà Trương Đức Hạnh chia sẽ “Để làm được việc này, ngoài việc mở rộng và phát triển các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì tốc độ tăng trưởng thì vấn đề quản trị rủi ro là một trong những nội dung quan trọng được tập trung quán triệt từ HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGĐ đến từng đơn vị.

Các hoạt động của TGĐ và cán bộ quản lý Công ty ngoài việc giám sát của HĐQT còn có sự giám sát chặt chẽ của BKS Công ty, BKS nội bộ và các bộ phận quản lý khác nhằm kịp thời phát hiện và khắc phục những điểm yếu, đảm bảo cho sự phát triển liên tục của Công ty.

Với định hướng phát triển ổn định - bền vững và mục tiêu không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh đã đưa COMECO đạt được nhiều thành tựu rất đáng tự hào. Năm 2011, COMECO đã đề ra kế hoạch doanh thu 3.700 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 33 tỷ đồng; mức chia cổ tức tối thiểu 15%.