COMECO đầu tư phát triển vào lĩnh vực cốt lõi
6/10/2011 4:51:00 PMBản tin COMECO

Sáng ngày 10/6/2011, Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) (COM-HOSE) đã tổ chức Lễ khai trương chính thức đưa vào hoạt động Chi nhánh Xăng dầu số 29, tại số 318 Hương lộ 80, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TPHCM.

Bà Trương Đức Hạnh, Chủ tịch HĐQT – TGĐ COMECO và đại diện Lãnh đạo các ban, ngành của Thành phố cắt băng khai trương Chi nhánh Xăng dầu số 29

* Xem thêm: COMECO khai trương chi nhánh xăng dầu số 29

Bà Trương Đức Hạnh – Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ COMECO tin tưởng rằng COMECO sẽ thành công khi kịp thời đưa Chi nhánh Xăng dầu số 29 vào hoạt động, “Nó sẽ mang lại hiệu quả kinh doanh như mong đợi, phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng nhiên liệu của các đơn vị và nhân dân trong khu vực, mở rộng thị phần kinh doanh xăng dầu của COMECO và đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế chung của Thành phố”.

Mặc dù diễn biến tình hình kinh tế trong nước và quốc tế vẫn còn nhiều bất lợi; cùng với tình hình lạm phát, giá xăng dầu biến động liên tục đã tác động nhiều đến hoạt động kinh doanh và đầu tư của COMECO. Nhưng COMECO vẫn quyết tâm đầu tư phát triển vào ngành nghề cốt lõi của mình. Với Hoài bão: “COMECO – Thương hiệu của chất lượng dịch vụ” và Tầm nhìn chiến lược trở thành thương hiệu “Số 1 về chất lượng dịch vụ trong kinh doanh hóa dầu tại Việt Nam (trục chính là xăng dầu)”, COMECO đã và đang liên tục mở rộng, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để thực hiện chiến lược đi trước, đón đầu và chủ động phát triển trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, thôøi gian qua ngoài việc đầu tư nâng cấp và mở rộng các Chi nhánh Xăng dầu hiện hữu, COMECO còn tập trung phát triển mạng lưới bán lẻ xăng dầu dưới nhiều hình thức như: Hợp tác, liên kết, thuê hoặc mua đất để đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu. Từ 19 Chi nhánh Xăng dầu năm 2000 (khi còn là doanh nghiệp Nhà nước) đến nay COMECO đã có 30 Chi nhánh và đang thực hiện các bước thủ tục để đưa thêm Chi nhánh số 35 ở Mađagui (Lâm Đồng) đi vào hoạt động.

Cùng với việc phát triển cơ sở vật chất, COMECO còn là doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu đầu tiên ở Việt Nam xây dựng và áp dụng thành công Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2008; Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001:2004 và Hệ thống Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp OHSAS 18001:2007. Sự thành công này ngoài ý nghĩa mang tính đột phá về mặt áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, còn là sự biểu hiện ra bên ngoài của một nền Văn hóa COMECO với “Bản sắc nhân văn – đề cao giá trị đạo đức truyền thống”. Đây chính là nền móng vững chắc để đẩy mạnh sự phát triển của COMECO trong tương lai và cùng chung tay với cộng đồng để bảo vệ an toàn cho cuộc sống và bảo vệ môi trường phát triển bền vững.

Bước chuyển mạnh mẽ tạo nên sự thành công của COMECO ngày hôm nay được kết tinh từ sự đoàn kết gắn bó cùng với khát vọng vươn lên của đại gia đình COMECO. Với Triết lý kinh doanh “Đại gia đình COMECO - Tất cả vì sự hài lòng của mọi người, vì mục tiêu chung” và thái độ làm việc “Trách nhiệm - Sáng tạo - Hiệu quả” cùng hướng về mục tiêu chung của Công ty.

Với định hướng phát triển ổn định - bền vững và mục tiêu không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh đã đưa COMECO đạt được nhiều thành tựu rất đáng tự hào, tốc độ phát triển sau 10 năm cổ phần hóa doanh nghiệp bình quân 27,32%/năm. Năm 2011, COMECO đã đề ra kế hoạch doanh thu 3.700 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 33 tỷ đồng; mức chia cổ tức tối thiểu 15%.