Giá xăng E5, dầu cùng tăng nhẹ trong kỳ điều hành giá ngày 28/7
28/07/2020 4:02:00 CHTin trong nước

Từ 15h hôm nay, trừ xăng RON 95, mỗi lít xăng E5 RON 92 và các mặt hàng dầu đều tăng nhẹ 150-280 đồng.

Thông tin điều hành giá bán lẻ xăng dầu từ liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết, từ 15h ngày 28/7, mỗi lít xăng E5 RON 92 sẽ đắt thêm 150 đồng, lên mức tối đa 14.409 đồng. Trong khi đó mặt hàng xăng RON 95 được nhà điều hành giữ nguyên so với kỳ điều chỉnh giá cách đây 15 ngày.

Còn các mặt hàng dầu cũng tăng 240-280 đồng một lít, kg tuỳ loại. Sau điều chỉnh, dầu hoả không cao hơn 10.279 đồng mỗi lít; dầu diesel tối đa 12.397 đồng và madut là 11.183 đồng một kg.

Nhà điều hành cho biết, tại kỳ điều hành lần này, nếu không chi Quỹ bình ổn, giá các loại xăng, dầu có thể tăng 283-1.051 đồng một lít, kg tuỳ loại.

Do đó, để hạn chế tăng giá, hỗ trợ cho sản xuất, kinh doanh, cơ quan quản lý quyết định tiếp tục giữ nguyên mức trích, điều chỉnh mức chi Quỹ bình ổn để giữ nguyên giá bán lẻ RON 95, tăng nhẹ giá xăng E5 RON 92 và các mặt hàng dầu.

Mức chi Quỹ bình ổn với E5 RON 92 còn về 900 đồng một lít, giảm 61 đồng so với kỳ điều hành ngày 13/7. Chi quỹ với RON 95 giảm 47 đồng, về 479 đồng một lít.

Với các mặt hàng dầu, mức chi Quỹ bình ổn ở kỳ này tăng 12-154 đồng mỗi lít, kg. Riêng dầu madut ngừng chi sử dụng quỹ.

asp:Label ID="lblSource" runat="server"></asp:Label></div> <div class="clear_float"></div> <div class="newsdetail_totalviews"><asp:Label ID="lblTotalViews" visible=false runat="server"></asp:Label></div> <div class="newsdetail_goback"><a href="JavaScript:history.go(-1)">[<b>Tr� v�</b>]</a></div> <div class="newsdetail_comment"><asp:PlaceHolder ID="phComment" runat="server"></asp:PlaceHolder></div> <div class="othernews_container"><asp:PlaceHolder ID="phOtherNews" runat="server"></asp:PlaceHolder></div> </div> </div>
 
> </div> <div id="ContentPane" class="c02_contentpane" runat="server"></div> <div class="c02_footer"> <dnn:ACTIONBUTTON1 runat="server" id="dnnACTIONBUTTON1" CommandName="AddContent.Action" DisplayIcon="True" DisplayLink="True" /> <dnn:ACTIONBUTTON2 runat="server" id="dnnACTIONBUTTON2" CommandName="SyndicateModule.Action" DisplayIcon="True" DisplayLink="False" /> <dnn:ACTIONBUTTON3 runat="server" id="dnnACTIONBUTTON3" CommandName="PrintModule.Action" DisplayIcon="True" DisplayLink="False" /> <dnn:ACTIONBUTTON4 runat="server" id="dnnACTIONBUTTON4" CommandName="ModuleSettings.Action" DisplayIcon="True" DisplayLink="False" /> </div> </div>
Tiêu điểm
")) %>'><asp:Label ID="lblTopNewsItem" runat="server" CssClass="topnewslist_title" Text='<%# Eval("Title") %>'></asp:Label></a> <img alt="" id="Img1" src="images/new.gif" runat="server" visible='<%# IsDisplayImgBehindTitle((DateTime)Eval("PublishedDate")) %>' /> </li> </ItemTemplate> </asp:repeater> </ul> </div>
Giá bán lẻ tại COMECO
Nhiên liệu Giá (đồng/lít)
Xăng RON 95 - III
14.980
Xăng E5 RON 92 - II
14.210
Dầu DO 0.05S 11.120
Dầu DO 0.001S - V 11.520
Dầu hỏa 9.440

Thời điểm áp dụng: 15g00 ngày 26/9/2020

Giá dầu thô Brent