Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh
4/2/2019 5:52:00 PMTin trong nước

Từ 17 giờ hôm nay, 2.4, mỗi lít xăng E5RON92 tăng 1.377 đồng/lít trong khi xăng RON95-III tăng đến 1.484 đồng/lít.

Liên bộ Tài chính - Công thương vừa đưa ra quyết định điều hành giá xăng dầu theo chu kì tính giá 15 ngày, kể từ 17 giờ hôm nay, 2.4.

Theo cơ quan quản lý, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 2.4 là: 74,909 USD/thùng xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (tăng 3,602 USD/thùng, tương đương +5,05% so với kỳ trước); 76,434 USD/thùng xăng RON95 (tăng 3,509 USD/thùng, tương đương + 4,81% so với kỳ trước); 80,126 USD/thùng dầu diesel 0.05S (giảm 0,315 USD/thùng, tương đương - 0,39% so với kỳ trước); 79,878 USD/thùng dầu hỏa (giảm 0,138 USD/thùng, tương đương - 0,17% so với kỳ trước); 426,593 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (giảm 6,539 USD/tấn, tương đương - 1,51% so với kỳ trước).

Do đó, liên bộ quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành, đồng thời giảm chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với xăng E5 RON92 còn 2.042 đồng/lít (kỳ trước chi 2.801 đồng/lít); xăng RON95 là 1.304 đồng/lít (kỳ trước chi 2.061 đồng/lít); dầu diesel còn 0 đồng/lít (kỳ trước chi 1.343 đồng/lít); dầu hỏa cũng về 0 đồng/lít (kỳ trước chi 1.065 đồng/lít); dầu mazút là 362 đồng/kg (kỳ trước chi 1.640 đồng/kg).

Cùng với đó, cơ quan quản lý quyết định điều chỉnh tăng giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: xăng E5 RON92 tăng 1.377 đồng/lít; xăng RON95-III: tăng 1.484 đồng/lít; dầu diesel 0.05S: tăng 1.219 đồng/lít; dầu hỏa tăng 1.086 đồng/lít; dầu mazút 180CST 3.5S tăng 1.127 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như xăng E5 RON92 không cao hơn 18.588 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 20.033 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 17.087 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 15.971 đồng/lít; dầu mazút 180CST 3.5S không cao hơn 15.210 đồng/kg

Tại kỳ điều hành cách đây nửa tháng, để tránh giá xăng tăng cao, cơ quan quản lý đã cho tăng chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng E5 RON92 là 2.801 đồng/lít, xăng RON95 2.061 đồng/lít, dầu diesel 1.343 đồng/lít, dầu hỏa 1.065 đồng/lít và dầu mazut 1.640 đồng/kg.