Wednesday, 30/11/2022
Xả mạnh Quỹ bình ổn để giữ nguyên giá xăng
3/19/2019 7:57:00 AMTin trong nước

Cơ quan quản lý quyết định tăng mạnh chi sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu để giữ nguyên giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường.

Giá xăng dầu được giữ ổn định tại lần điều hành hôm nay (Ảnh: Ngọc Dương)

Liên bộ Tài chính - Công thương vừa quyết định tăng xả Quỹ bình ổn để giữ nguyên giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ tính giá 15 ngày.

Cụ thể, theo tính toán của cơ quan quản lý, trung bình 15 ngày trước 18.3, giá mỗi lít xăng RON92 (dùng để pha chế xăng E5 RON92) là 71,307 USD/thùng (tăng 4,523 USD/thùng, tương đương +6,77% so với kỳ trước), 72,925 USD/thùng xăng RON95 (tăng 4,280 USD/thùng, tương đương +6,23% so với kỳ trước), 80,441 USD/thùng dầu diesel 0.05S (giảm 0,054 USD/thùng, tương đương -0,07% so với kỳ trước), 79,740 USD/thùng dầu hỏa (giảm 0,070 USD/thùng, tương đương -0,09% so với kỳ trước), 433,132 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (tăng 9,177 USD/tấn, tương đương +2,16% so với kỳ trước).

Do đó, để tránh áp lực tăng giá, cơ quan quản lý quyết định tăng xả quỹ bình ổn, áp dụng kể từ 20 giờ ngày 18.3. Cụ thể, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng E5 RON92 là 2.801 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 2.000 đồng/lít), xăng RON95 2.061 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 1.250 đồng/lít), dầu diesel 1.343 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 1.354 đồng/lít), dầu hỏa 1.065 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 1.078 đồng/lít) và dầu mazut 1.640 đồng/kg (kỳ trước chi sử dụng 1.400 đồng/kg).

Sau khi xả mạnh quỹ bình ổn, liên bộ quyết định yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối giữ nguyên giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: xăng E5RON92 không cao hơn 17.211 đồng/lít, xăng RON95-III không cao hơn 18.549 đồng/lít, dầu diesel 0.05S không cao hơn 15.868 đồng/lít, dầu hỏa không cao hơn 14.885 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 14.083 đồng/kg.