Xăng tăng giá gần 950 đồng mỗi lít
3/2/2019 4:16:00 PMTin trong nước

Từ 15 giờ hôm nay, ngày 02/, mỗi lít xăng E5 RON92 được điều chỉnh tăng 939 đồng.

Liên bộ Tài chính - Công thương vừa đưa ra quyết định tăng giá xăng dầu, kể từ 15 giờ hôm nay, 2.3.

Lý do vì bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 2.3 là: 66,784 USD/thùng xăng RON92 (dùng để pha chế xăng E5RON92), đã tăng 5,423 USD/thùng, tương đương +8,84% so với kỳ trước; 68,645 USD/thùng xăng RON95 (tăng 5,374 USD/thùng, tương đương +8,49% so với kỳ trước); 80,495 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 5,943 USD/thùng, tương đương +7,97% so với kỳ trước); 79,810 USD/thùng dầu hỏa (tăng 4,372 USD/thùng, tương đương +5,80% so với kỳ trước); 423,955 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (tăng 19,143 USD/tấn, tương đương +4,73% so với kỳ trước).

Do đó, cơ quan quản lý quyết định tăng chi sử dụng Quỹ Bình ổn, đồng thời tăng giá bán lẻ. Cụ thể, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng E5RON92 lên 2.000 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 1.932 đồng/lít); xăng RON95 là 1.250 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 1.171 đồng/lít); dầu diesel 1.354 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 1.354 đồng/lít); dầu hỏa 1.078 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 1.078 đồng/lít); dầu mazut 1.400 đồng/kg (kỳ trước chi sử dụng 1.699 đồng/kg).

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, giá các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường điều chỉnh như sau: xăng E5RON92 tăng 939 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 946 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 959 đồng/lít; dầu hỏa tăng 700 đồng/lít; dầu mazút 180CST 3.5S tăng 808 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá: xăng E5RON92: không cao hơn 17.211 đồng/lít; xăng RON95-III: không cao hơn 18.549 đồng/lít; dầu diesel 0.05S: không cao hơn 15.868 đồng/lít; dầu hỏa: không cao hơn 14.885 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.083 đồng/kg.