Báo cáo thường niên 2009
4/22/2010 1:15:00 PMBáo cáo thường niên

Công ty CP Vật tư - Xăng dầu (COMECO), mã chứng khoán COM công bố tới Quý Cổ đông Báo cáo thường niên năm 2009 như sau:

File đính kèm: COM_BCTN_2009.pdf