Theo đó, kế hoạch tài chính năm 2018 của COMECO như sau:
- Doanh thu: 3.800 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 45 tỷ đồng.

Thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để chi cổ tức là ngày 19/01/2018. Thời gian chi dự kiến đầu tháng 02/2018.

Trang 1 trong 25Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    

 
> > >