- Địa chỉ: CNXD số 01, Góc Lý Thái Tổ - Lê Hồng Phòng, Phường 1, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh. - Diện tích: 192,76 m2

Page 6 of 6First   Previous   1  2  3  4  5  [6]  Next   Last